• Google ADS
5.000.000 đ /Tháng
Tốt nhất
 • Nghiên cứu từ khóa : có
 • Ngân sách và đề xuất ước tính : có
 • Viết nội dung quảng cáo : có
 • Tối ưu điểm chất lượng quảng cáo : có
 • Thiết lập quảng cáo tìm kiếm google : có
 • Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo : 1 tháng một lần
 • Báo cáo chiến dịch từ google : có
 • Hỗ trợ qua điện thoại :
 • Phí dịch vụ :
15.000.000 đ /Tháng
 • Nghiên cứu từ khóa : có
 • Ngân sách và đề xuất ước tính : có
 • Viết nội dung quảng cáo : có
 • Tối ưu điểm chất lượng quảng cáo : có
 • Thiết lập quảng cáo tìm kiếm google : có
 • Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo : 1 tháng một lần
 • Báo cáo chiến dịch từ google : có
 • Hỗ trợ qua điện thoại :
 • Phí dịch vụ :
50.000.000 đ /Tháng
 • Nghiên cứu từ khóa : có
 • Ngân sách và đề xuất ước tính : có
 • Viết nội dung quảng cáo : có
 • Tối ưu điểm chất lượng quảng cáo : có
 • Thiết lập quảng cáo tìm kiếm google : có
 • Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo : 1 tháng một lần
 • Báo cáo chiến dịch từ google : có
 • Hỗ trợ qua điện thoại :
 • Phí dịch vụ :
100.000.000 đ /Tháng
 • Nghiên cứu từ khóa : có
 • Ngân sách và đề xuất ước tính : có
 • Viết nội dung quảng cáo : có
 • Tối ưu điểm chất lượng quảng cáo : có
 • Thiết lập quảng cáo tìm kiếm google : có
 • Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo : 1 tháng một lần
 • Báo cáo chiến dịch từ google : có
 • Hỗ trợ qua điện thoại :
 • Phí dịch vụ :

Data đa dạng

DATABASE của QMAX.vn đươc chọn lọc qua nhiều quy trình. Đảm bảo cho Quý Khách Hàng chọn lựa đúng đối tượng và ngành nghề muốn truyền tải đến Khách Hàng của mình.

Giấy phép từ Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Công Ty TNHH QMAX được cấp mã Quản Lý dịch vụ quảng cáo qua thư điện tử của Bộ Thông Tin và Truyền Thông

An toàn thông tin

Server SMTP được sử dụng bảo mật cao, để đảm bảo an toàn thông tin cho Quý Khách Hàng

Email Inbox cao

Hệ thống Email Marketing sử dụng SMPT server có độ uy tín cao với những ISP như Google, Yahoo, Microsoft… để đạt được hiệu quả cao nhất cho Quý Khách Hàng

Đơn giản – Linh hoạt – Nhanh chóng

Hệ thống Email Marketing của QMAX.vn với phương châm dễ dùng – linh hoạt – nhanh chóng. Bạn có thể gửi 1triệu mail ngay trên điện thoại của bạn.

Kinh Nghiệm trong ngành Email Marketing

Công ty TNHH QMAX được sinh ra từ những con người có kinh nghiệm trong ngành Email Marketing và SMTP Server tại VN